Outsourcing IT

XEKO

Nowoczesny system zarządzania

Outsourcing Informatyczny jest to coraz bardziej popularna strategia zarządzania, która polega na powierzaniu konkretnych zadań partnerowi niezwiązanemu z podstawową działalnościa firmy.

Outsourcing znacząco obniża koszty funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Największą korzyścią takiego rozwiązania jest to, że nie ma potrzeby zatrudniania pracowników na stałe. Regularne dbanie o infrastrukturę informatyczną pozwala w krótkim czasie oraz przy małych kosztach znacząco podnieść jej jakość.

Nasza usługa outrourcingu może być świadczona jednorazowo, bądź cyklicznie.

W skład naszych usług outsourcingowych wchodzi:

  • kompleksowa obsługa infrastruktury sprzętowej i komunikacyjnej
  • obsługa oprogramowania użytkowego oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem
  • zarządzanie sieciami LAN i WAN
  • administrowanie serwerami: komunikacyjnymi, aplikacyjnymi, bazodanowymi
  • usługi programistyczne i wdrożeniowe
  • help desk i szkolenia użytkowników
  • prowadzenie projektów i doradztwo w zakresie IT